poniedziałek, 22 lutego 2021

Licytacja obrazów.

 W dniu 04.03.2021r. o godz. 18.00 w holu Szkoły przy ul. Szkolnej 4 odbędzie się licytacja  obrazów na rzecz Rady Rodziców szkoły. Możliwa licytacja internetowa.  Autorami tych przepięknych obrazów są: Pani Izabela Balcer i Pan Kazimierz Balcer. Obie prace to oleje, uroku dodają im gustowne ramy.

piątek, 12 lutego 2021

Komunikat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie jest placówką publiczną, działającą na terenie powiatu pleszewskiego która swoim działaniem wspiera szkoły, placówki i przedszkola na naszym terenie. 

 Korzystanie z naszych usług jest

dobrowolne i bezpłatne

Możesz się do nas zgłosić zawsze wtedy, gdy masz problem i oczekujesz pomocy:

·psychologa (w tym min. trudności szkolne, obniżony nastrój, lęki poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne, relacji rodzinne czy szkolne,  zaburzenia sfery emocjonalnej, społecznej , zaburzenia ze spectrum autyzmu oraz inne)

 

·pedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga (w tym min. trudności szkolne, problemy z nauką, funkcjonowaniem szkolnym, pisaniem, liczeniem, słuchem, wzrokiem itp.)

 

·logopedy, neurologopedy (w tym  min. Zaburzenia związane z rozwojem mowy, brakiem mowy, wady wymowy)

 

·doradcy zawodowego (problemy związane z wyborem zawodu i szkoły, pomoc w tworzeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, informacje zawodowe)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi terapię :

·     psychologiczną

·   pedagoiczną (w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające     kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia rozwijające uzdolnienia             matematyczne)

·    logopedyczną

·    terapię integracji bilateralnej.

Szczegółowe informacje na temat działalności Poradni znajdują się na stronie internetowej

www.poradnia-pleszew.org.pl 

Kontakt z nami:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Słowackiego 14 (biurowiec SPOMASZ-u), 63-300 Pleszew

tel. 62 7421-655, tel. 62 7427-965 – Dyrektor

tel. komórkowy :  + 48 692 958 010

e-mail: sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl

Kontakt z PPP Pleszew możliwy również przez aplikację: Whats ‘App oraz SKYPE.

Jednocześnie informujemy, że kontakt z Dyrektorem Poradni możliwy jest

pod adresem email: dyrektor@poradnia-pleszew.org.pl

Sekretariat Poradni czynny w godzinach 7.00 – 15.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wszystkie usługi świadczy w sposób stacjonarny – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W uzasadnionych
 wypadkach istnieje możliwość realizacji niektórych procedur w formie on – line.