poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego


W związku z prognozowanymi na jutro opadami deszczu, Dyrektor Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Dobrzycy informuje, że w dniu 1 września 2020  rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w klasach. Do szkoły mogą wejść wyłącznie rodzice uczniów klas pierwszych (dolna kondygnacja, szatnie).
Uczniowie w czasie pobytu na korytarzu muszą mieć założone maseczki . Rodzice uczniów klas pierwszych muszą mieć założone maseczki + dezynfekcja dłoni.
Na spotkaniu z wychowawcami wszyscy uczniowie otrzymają kartki z kodami do  nowego elektronicznego dziennika.
Dostęp do e-dziennika:
- portal.librus.pl
- podczas pierwszego logowania zmienić hasło i podać koniecznie swojego maila
Wychowawcy klas IV
1. Klasa IV a Pani Iwona Cierniak sala nr 13 ul. Szkolna 4
2. Klasa IV b Pan Tomasz Lewandowicz sala nr 06 ul. Szkolna 4a

                                                                                              Dyrektor
                                                                                              Zenon Lisiak

piątek, 28 sierpnia 2020

Szanowni Państwo Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy i Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy.
W załączniku przesyłam wyciąg z Regulaminu Procedur organizacji nauczania   w warunkach COVID 19. Bardzo proszę o analizę dokumentu i zastosowanie się do zamieszczonych w nim procedur. Szczególną uwagę Państwa kierujemy na zapis:
§1
Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe. Posłanie dziecka do szkoły lub przedszkola w danym dniu,  traktuje się jako równoważne ze złożeniem oświadczenia przez rodziców/opiekunów o treści:
 „Oświadczam, że w dniu dzisiejszym, osoby zamieszkujące ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie są poddane kwarantannie, izolacji i nie są poddane leczeniu z powodu COViD 19”.

                                                                                                                                                 /-/Zenon Lisiak

                                                                                                                                      Dyrektor  ZSP w Dobrzycy

czwartek, 27 sierpnia 2020

Komunikat dla uczniów dowożonych do szkoły z kierunku Sośnica – Sośniczka – Izbiczno i Polskie Olędry

Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy podaje do wiadomości rozkłady jazdy autobusów dowożących uczniów i dzieci do szkoły/przedszkola. Informujemy, że w tym roku szkolnym kursy autobusów odbywają się w tzw. cyklu zamkniętym, to znaczy, że pasażerami będą wyłącznie uczniowie i dzieci. Opiekunów w autobusach zapewnia przewoźnik, natomiast szkoła zapewnia odbiór i przyprowadzanie na przystanek przy hali sportowej i przedskolu.
Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem rodziców jest wyposażenie dzieci w maseczki. Przewóz osób odbywa się wg reguł przewidzianych do transportu publicznego.

środa, 26 sierpnia 2020

Szanowni Państwo Rodzice. Drodzy uczniowie.
         Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy informuje, że w dniu 01 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. 
Na dzień 26 sierpnia planuje się organizację nauczania w tradycyjnej formie stacjonarnej.Nauka będzie odbywała się wg procedur
wprowadzonych ze względu na sytuację epidemiologiczną.  Procedury przesłano na komunikator w elektronicznym dzienniku.
Z uwagi na wagę problemu bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z tym dokumentem.
W czwartek kolejne ogłoszenie informujące o systemie dowozu uczniów do szkoły.

                                                                                                                                          /-/ Zenon Lisiak
                                                                                                                                    Dyrektor ZSP w Dobrzycy

środa, 12 sierpnia 2020

Ogłoszenie Dyrektora ZSP w Dobrzycy 
z dnia 12 sierpnia 2020r. 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy informuje, że z dniem 01 września 2020 r. planuje się organizację tradycyjnego nauczania stacjonarnego we wszystkich placówkach wchodzących w skład Zespołu. 
Ostateczna decyzja zostanie podjęta w ostatnim tygodniu sierpnia i będzie uwarunkowana aktualnym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie Gminy Dobrzyca. Wg analizy dokonanej na dzień 11 sierpnia 2020 r. w Gminie Dobrzyca nie ma stwierdzonego przypadku aktywnego zakażania wirusem COVID 19, w związku z czym organizacja nauczania i opieki w tradycyjnej formie stacjonarnej jest zasadna. 
W terminie do 20 sierpnia 2020 r. dyrektor ZSP w Dobrzycy opublikuje na stronie internetowej szkoły i poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym „Wewnętrzny Regulamin - Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy w okresie epidemii”. 

Jednocześnie informuję, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe można odbierać w bibliotece 
szkolnej wg poniższego harmonogramu: Klasy II, III, IV – poniedziałek 24 sierpnia w godz. 8.00 – 14.00 
Klasy V – VI – wtorek 25 sierpnia w godz. 8.00 – 14.00 Klasy VII– VIII – środa 26 sierpnia w godz, 8.00 – 14.00 
Klasy I – na spotkaniu organizacyjnym w dniu 25 sierpnia o godz. 16.00 przed obiektem szkoły 
przy ul. Szkolnej 4a 
Rodzice których dzieci uczą się w kilku klasach mogą odebrać podręczniki w jednym z podanych terminów. 
W czasie odbioru podręczników obowiązują zasady sanitarne dezynfekcja dłoni i maseczki ochronne, długopis. 
Dyrektor