środa, 12 sierpnia 2020

Ogłoszenie Dyrektora ZSP w Dobrzycy 
z dnia 12 sierpnia 2020r. 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy informuje, że z dniem 01 września 2020 r. planuje się organizację tradycyjnego nauczania stacjonarnego we wszystkich placówkach wchodzących w skład Zespołu. 
Ostateczna decyzja zostanie podjęta w ostatnim tygodniu sierpnia i będzie uwarunkowana aktualnym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie Gminy Dobrzyca. Wg analizy dokonanej na dzień 11 sierpnia 2020 r. w Gminie Dobrzyca nie ma stwierdzonego przypadku aktywnego zakażania wirusem COVID 19, w związku z czym organizacja nauczania i opieki w tradycyjnej formie stacjonarnej jest zasadna. 
W terminie do 20 sierpnia 2020 r. dyrektor ZSP w Dobrzycy opublikuje na stronie internetowej szkoły i poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym „Wewnętrzny Regulamin - Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy w okresie epidemii”. 

Jednocześnie informuję, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe można odbierać w bibliotece 
szkolnej wg poniższego harmonogramu: Klasy II, III, IV – poniedziałek 24 sierpnia w godz. 8.00 – 14.00 
Klasy V – VI – wtorek 25 sierpnia w godz. 8.00 – 14.00 Klasy VII– VIII – środa 26 sierpnia w godz, 8.00 – 14.00 
Klasy I – na spotkaniu organizacyjnym w dniu 25 sierpnia o godz. 16.00 przed obiektem szkoły 
przy ul. Szkolnej 4a 
Rodzice których dzieci uczą się w kilku klasach mogą odebrać podręczniki w jednym z podanych terminów. 
W czasie odbioru podręczników obowiązują zasady sanitarne dezynfekcja dłoni i maseczki ochronne, długopis. 
Dyrektor