środa, 24 kwietnia 2019

Dobrzyca 24 kwietnia 2019r. (godz. 12.00)


Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019r (poniedziałek) zajęcia dydaktyczno wychowawcze będą odbywały się wg wcześniej ustalonego planu, tzn wracamy do organizacji zajęć sprzed akcji protestacyjnej.

W dniach 25-26 kwietnia Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla 100 dzieci wg poniższego planu:
1. Zajęcia sportowe i usprawniające (hala sportowa i boisko wielofunkcyjne).
2. Zajęcia w sali komputerowej, zajęcia świetlicowe.
3. Wystawa czasowa w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy "Podróże ziemian - Dla przyjemności i z konieczności" (godz. 11.00) - bardzo ciekawa wystawa, zapraszamy chętne dzieci, zbiórka w szkole.                                                                                                                   z poważaniem
                                                                                                                       Dyrektor 
  
                                                                                                                    /-/ Z.Lisiak

wtorek, 23 kwietnia 2019

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

         W trosce o dobro edukacji podjęliśmy trudną dla nas decyzję o kontynuowaniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty. 
Nasz strajk nie jest skierowany przeciwko Uczniom i Rodzicom a przeciwko złej sytuacji w polskiej oświacie, np.: przeładowanej podstawie programowej, braku konsultacji w sprawie przeprowadzonej reformy edukacji...

Szanowni Państwo!
Żądania ekonomiczne są tylko jednym z powodów prowadzonej akcji protestacyjnej.

                          Strajkujący nauczyciele


Dobrzyca 23 kwietnia 2019r. (godz. 13.00)


Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019r (środa) zostaną zorganizowane zajęcia dla 100 dzieci.

1. Zajęcia sportowe i usprawniające (hala sportowa i boisko wielofunkcyjne).
2. Zajęcia w sali komputerowej, zajęcia świetlicowe.
3. Wystawa czasowa w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy "Podróże ziemian - Dla przyjemności i z konieczności" (godz. 11.00) - bardzo ciekawa wystawa, zapraszamy chętne dzieci, zbiórka w szkole.

Zapraszamy chętne dzieci.

                                                                                                                   z poważaniem
                                                                                                                       Dyrektor 
  
                                                                                                                    /-/ Z.Lisiak
Dobrzyca 23 kwietnia 2019r. (godz. 10.05)


Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy informuje, że w dniu dzisiejszym w godz. 13.00 -15.00  zostanie zamieszczone ogłoszenie o organizacji nauczania od 24 kwietnia.

                                                                                                                   z poważaniem
                                                                                                                      Dyrektor 
  
                                                                                                                    /-/ Z.Lisiak

sobota, 13 kwietnia 2019


Dobrzyca 13 kwietnia 2019r. (godz.19.00)

Szanowni Państwo Rodzice. 

    Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy informuje:
1. Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy od dnia 15 kwietnia 2019r (poniedziałek) powraca do organizacji zajęć wg planu sprzed 08 kwietnia 2019r. Ogłoszenie dotyczy oddziałów przy ul. Szkolnej 4 i ul. Krotoszyńskiej 40.

2. W dniach 15-17 kwietnia odbędą się egzaminy klas VIII. Zgodnie z prawem oświatowym, dni te są wolnymi od zajęć dydaktycznych. W dni te organizowane są zajęcia świetlicowe (25 uczniów).

                                                                                                                      z poważaniem
                                                                                                                           Dyrektor
                                                                                                                    ZSP w Dobrzycy
                                                                                                                    /-/ Zenon Lisiak

piątek, 12 kwietnia 2019

Dobrzyca 12 kwietnia 2019r. (godz. 11.30)


Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie klas VIII.

Dyrektor ZSP w Dobrzycy informuje, że ustalenia w sprawie organizacji egzaminów klas VIII nie zmieniają się (czytaj poprzednie ogłoszenie).
    Dyrektor przypomina o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych, tabletów, i innych urządzeń.

Przypominamy, że w czasie trwania egzaminów nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Szkoła zapewnia opiekę pozostałym uczniom - świetlica (25osób), hala sportowa.

W Przedszkolu zapewniamy opiekę dzieciom w oddziale - ul. Szkolna 4, w godz. 6.30 - 15.30. W przypadku zmian będziemy zamieszczać aktualne informacje  na stronie internetowej szkoły.


                                                                                                                        z poważaniem
                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                                      /-/Zenon Lisiak

środa, 10 kwietnia 2019


Dobrzyca 10.04.2019r. (godz. 14.35)
Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie klas VIII
      Dyrektor Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Dobrzycy informuje o sposobie przeprowadzenia egzaminów w dniach 15 – 17 kwietnia 2019r.
11. Egzamin z języka polskiego i matematyki, w dniach 15 i 16 kwietnia 2019r.
1)      godz. 8.15 - zbiórka uczniów klas VIII na korytarzu w obiekcie ul. Szkolna 4 (budynek Gimnazjum),
2)      uczniowie: Marcelina Lewandowicz, Stanisław Marszałek, Katarzyna Kaczmarek i Bartosz Słojewski przychodzą na godz. 8.15 do sekretariatu przy ul. Szkolnej 4a. w celu komisyjnego przekazania materiałów egzaminacyjnych.
3)      godz. 8.30 - korytarz w obiekcie przy ul. Szkolnej 4 – rozpakowanie materiałów egzaminacyjnych, informacje,
4)      uczniowie piszą egzamin w sali gimnastycznej (budynek Gimnazjum).
 22. Egzamin z języka obcego w dniu 17 kwietnia 2019r.
1)      godz. 8.15 zbiórka uczniów klas VIII na korytarzu przy pokoju nauczycielskim ul.Szkolna 4a.
2)      uczniowie: Marcelina Lewandowicz, Stanisław Marszałek, Katarzyna Kaczmarek, i Bartosz Słojewski przychodzą na godz. 8.15 do sekretariatu przy ul. Szkolnej 4a. w celu komisyjnego przekazania materiałów egzaminacyjnych
3)      godz. 8.30 - korytarz w obiekcie przy ul. Szkolnej 4a – rozpakowanie materiałów egzaminacyjnych, informacje,
4)      uczniowie piszą egzamin w salach nr 11,17,18,23,24,26. Listy zdających uczniów w poszczególnych salach zostaną zamieszczone na drzwiach sal w dniu jutrzejszym i są one zgodne z informacją wcześniej przekazaną uczniom przez dyrektora na spotkaniu w dniu 5 kwietnia 2019r.
5)      godz. 9.00 - rozpoczęcie egzaminu.
     Przypominamy o przygotowaniu przyborów: czarny długopis i linijka, zgodnie z wcześniej przekazaną instrukcją OKE. 
        Przypominamy również o niewnoszeniu na salę telefonów komórkowych (można je zostawić w depozycie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dobrzycy).


                                                                                          z poważaniem
                                                                                                               Dyrektor
                                                                                                                                 ZSP w Dobrzycy
                                                                                                                                   /-/Zenon Lisiak