niedziela, 7 kwietnia 2019

Dobrzyca 07 kwietnia 2019r.


Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie


    Do chwili obecnej (niedziela, godz. 20.45) nie ma porozumienia pomiędzy Związkami Zawodowymi a Rządem RP. Stąd też nie ma zmiany stanowiska Komitetu Strajkowego w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzycy. 
     Dyrekcja Szkoły podtrzymuje wcześniejsze ustalenia w sprawie sprawowania opieki przez Szkołę i Przedszkole w czasie strajku. Informuję jednocześnie, że objęcie dzieci i uczniów zajęciami opiekuńczymi jest liczebnie bardzo ograniczone.

                                                                                                                      z poważaniem
                                                                                                                       /-/ Z. Lisiak
                                                                                                                         Dyrektor ZSP
                                                                                                                          w Dobrzycy