wtorek, 9 kwietnia 2019

Dobrzyca 09 kwietnia 2019r. (godz. 17.32)


Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie.

     W związku z brakiem porozumienia Organizacji Związkowych - Rząd RP i kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzycy, informuję, że w dniu jutrzejszym Szkoła i Przedszkole będzie kontynuowała dotychczasowe formy opieki:
1. dyżurny oddział przedszkolny przy ul. Szkolnej 4 w godz. 6.30 - 15.30. Możemy przyjąć 25 dzieci,
2. jedna grupa w świetlicy szkolnej (25 dzieci) w godz. 8,00 - 15.00,
3. pozostałe formy: Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Koźmińskiej 10,
4. Wioska Internetowa przy ul. Koźmińskiej 10.
 
   Jednocześnie informuję Państwa Rodziców i Uczniów kl. VIII, że egzaminy w dniach 15-17 kwietnia odbędą się wg ustaleń dyrektora z uczniami z dnia 5 kwietnia.

   O zasadach opieki w dniu 11 kwietnia 2019r. (czwartek) poinformuję w dniu jutrzejszym około godz, 15.00.

                                                                                                                                z poważaniem
                                                                                                                              /-/ Zenon Lisiak
                                                                                                                                    dyrektor 
                                                                                                                              ZSP w Dobrzycy