środa, 24 kwietnia 2019

Dobrzyca 24 kwietnia 2019r. (godz. 12.00)


Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019r (poniedziałek) zajęcia dydaktyczno wychowawcze będą odbywały się wg wcześniej ustalonego planu, tzn wracamy do organizacji zajęć sprzed akcji protestacyjnej.

W dniach 25-26 kwietnia Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla 100 dzieci wg poniższego planu:
1. Zajęcia sportowe i usprawniające (hala sportowa i boisko wielofunkcyjne).
2. Zajęcia w sali komputerowej, zajęcia świetlicowe.
3. Wystawa czasowa w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy "Podróże ziemian - Dla przyjemności i z konieczności" (godz. 11.00) - bardzo ciekawa wystawa, zapraszamy chętne dzieci, zbiórka w szkole.                                                                                                                   z poważaniem
                                                                                                                       Dyrektor 
  
                                                                                                                    /-/ Z.Lisiak