sobota, 13 kwietnia 2019


Dobrzyca 13 kwietnia 2019r. (godz.19.00)

Szanowni Państwo Rodzice. 

    Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy informuje:
1. Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy od dnia 15 kwietnia 2019r (poniedziałek) powraca do organizacji zajęć wg planu sprzed 08 kwietnia 2019r. Ogłoszenie dotyczy oddziałów przy ul. Szkolnej 4 i ul. Krotoszyńskiej 40.

2. W dniach 15-17 kwietnia odbędą się egzaminy klas VIII. Zgodnie z prawem oświatowym, dni te są wolnymi od zajęć dydaktycznych. W dni te organizowane są zajęcia świetlicowe (25 uczniów).

                                                                                                                      z poważaniem
                                                                                                                           Dyrektor
                                                                                                                    ZSP w Dobrzycy
                                                                                                                    /-/ Zenon Lisiak