wtorek, 29 października 2019

Biwak w Sośnicy


Uczniowie z klasy I A  wybrali się z wychowawczynią na dwudniowy biwak do Schroniska w Sośnicy.
Po raz pierwszy dzieci spędziły tam noc bez rodziców. Wcześniej jednak odbyło się ognisko integracyjne z rodzicami. Były tańce, zabawy i zadania do wykonania. Nie zabrakło pieczonych ziemniaków w ognisku i kiełbasek. Wieczorem poszliśmy na spacer z latarkami. Wszyscy spisali się na medal! Już planujemy następny wyjazd.

czwartek, 17 października 2019

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIAAkcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
W piątek tj. 4.10.2019r. przeprowadzono na lekcjach matematyki, we wszystkich klasach, szybki test ze znajomości tabliczki mnożenia.                      Główne obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole miały miejsce w poniedziałek tj. 7.10.2019r. Tego dnia, na każdej przerwie chętni uczniowie podchodzili do stolików eksperckich, znajdujących się na korytarzach i po uprzednim wylosowaniu pytań, w określonym czasie odpowiadali z tabliczki mnożenia. Tego samego dnia, na godzinach wychowawczych klasy 4-8 były zaangażowane w rozwiązywanie zagadek, zadań związanych z tabliczką mnożenia. Koordynatorami akcji w naszej szkole były: p. A. Fabisz,p. B.Rosińska, p. D.Ignasiak, p. Justyna Forycka- Chinyere, p. R. Berlińska.

piątek, 11 października 2019

Projekt „Migające przedszkola, migające szkoły”


Dzieci z kl. IIa od września do grudnia br. biorą udział w projekcie „Migające przedszkola, migające szkoły”. Zajęcia warsztatowe z języka migowego są realizowane dzięki współpracy z Fundacją Pracownia Projektów społecznych Dobra Nadzieja.
Ramowe treści wynikające z realizacji zadania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które zostaną zrealizowane są następujące:
- poznajemy osobę niesłyszącą, kontakt z osobą niesłyszącą, pierwszy kontakt w języku migowym, znaczenie gestów w komunikacji,

- poznanie liczb, zwierząt, zwrotów grzecznościowych, kolorów, rodziny, codzienne czynności, części ciała, ubrania, wakacje, miasto,
- moja ojczyzna, nasze święta, kultura/wartości/normy zachowań (komunikowanie się w różnych sytuacjach, dbanie o  język, poszanowanie różnorodności w wymiarze indywidualnym, szacunek dla osób i symboli), wyrażanie własnych emocji
Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, które są bardzo atrakcyjne. Poprzez ciekawe formy i metody pracy uczą się podstaw języka migowego. Celem programu jest promowanie integracji i aktywności osób niepełnosprawnych w swoim środowisku w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

wtorek, 8 października 2019


Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów
szkół podstawowych przez Wielkopolskiego Kuratora  Oświaty
w roku szkolnym 2019/2020

  1. Terminarz jest ostateczny, nie przewiduje się dodatkowych terminów.
  2. Należy uwzględnić terminarz w planowaniu udziału w innych przedsięwzięciach.
Lp.
Nazwa konkursu
Termin przeprowadzenia poszczególnych stopni
szkolny
rejonowy
wojewódzki
1.
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
23.10.2019
godz. 14:00
10.12.2019
godz. 14:00
28.03.2020
godz. 10:00
2.
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
31.10.2019
godz. 14:00
17.01.2020
godz. 14:00
13.03.2020
godz. 14:00
3.
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
5.11.2019
godz. 14:00
9.01.2020
godz. 14:00
21.02.2020
godz. 14:00
4.
Wojewódzki Konkurs Geograficzny
4.11.2019
godz. 14:00
6.12.2019
godz. 14:00
6.03.2020
godz. 14:00
5.
Wojewódzki Konkurs Historyczny
15.11.2019
godz. 14:00
10.01.2020
godz. 14:00
14.03.2020
godz. 10:00
6.
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
22.10.2019
godz. 14:00
26.11.2019
godz. 14:00
29.02.2020
godz.10:00
10.
Wojewódzki Konkurs Język Polskiego
29.10.2019
godz. 14:00
4.12.2019
godz. 14:00
22.02.2020
godz. 10:00
11.
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
28.10.2019
godz. 14:00
29.11.2019
godz. 14:00
7.03.2020
godz. 10:00


Dyrekcja Szkoły Podstawowej informuje, że  dzień 14.10.2019 DEN
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dla  dzieci, którym rodzice  nie mogą zapewnić opieki szkoła organizuje  zajęcia świetlicowe: 
800-1000   -zajęcia artystyczno- plastyczne I. Cierniak, R. Klonowska,
1000-1200 - gry i zabawy sportowe E. Pietrzak, T. Lewandowicz,
1200-1300  - zajęcia taneczne-   E. Latusz,
1200-1400- zajęcia komputerowe, N.Szymański.