wtorek, 8 października 2019


Dyrekcja Szkoły Podstawowej informuje, że  dzień 14.10.2019 DEN
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dla  dzieci, którym rodzice  nie mogą zapewnić opieki szkoła organizuje  zajęcia świetlicowe: 
800-1000   -zajęcia artystyczno- plastyczne I. Cierniak, R. Klonowska,
1000-1200 - gry i zabawy sportowe E. Pietrzak, T. Lewandowicz,
1200-1300  - zajęcia taneczne-   E. Latusz,
1200-1400- zajęcia komputerowe, N.Szymański.