piątek, 11 października 2019

Projekt „Migające przedszkola, migające szkoły”


Dzieci z kl. IIa od września do grudnia br. biorą udział w projekcie „Migające przedszkola, migające szkoły”. Zajęcia warsztatowe z języka migowego są realizowane dzięki współpracy z Fundacją Pracownia Projektów społecznych Dobra Nadzieja.
Ramowe treści wynikające z realizacji zadania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które zostaną zrealizowane są następujące:
- poznajemy osobę niesłyszącą, kontakt z osobą niesłyszącą, pierwszy kontakt w języku migowym, znaczenie gestów w komunikacji,

- poznanie liczb, zwierząt, zwrotów grzecznościowych, kolorów, rodziny, codzienne czynności, części ciała, ubrania, wakacje, miasto,
- moja ojczyzna, nasze święta, kultura/wartości/normy zachowań (komunikowanie się w różnych sytuacjach, dbanie o  język, poszanowanie różnorodności w wymiarze indywidualnym, szacunek dla osób i symboli), wyrażanie własnych emocji
Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, które są bardzo atrakcyjne. Poprzez ciekawe formy i metody pracy uczą się podstaw języka migowego. Celem programu jest promowanie integracji i aktywności osób niepełnosprawnych w swoim środowisku w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.