czwartek, 17 października 2019

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA



Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
W piątek tj. 4.10.2019r. przeprowadzono na lekcjach matematyki, we wszystkich klasach, szybki test ze znajomości tabliczki mnożenia.                      Główne obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole miały miejsce w poniedziałek tj. 7.10.2019r. Tego dnia, na każdej przerwie chętni uczniowie podchodzili do stolików eksperckich, znajdujących się na korytarzach i po uprzednim wylosowaniu pytań, w określonym czasie odpowiadali z tabliczki mnożenia. Tego samego dnia, na godzinach wychowawczych klasy 4-8 były zaangażowane w rozwiązywanie zagadek, zadań związanych z tabliczką mnożenia. Koordynatorami akcji w naszej szkole były: p. A. Fabisz,p. B.Rosińska, p. D.Ignasiak, p. Justyna Forycka- Chinyere, p. R. Berlińska.