piątek, 18 grudnia 2020

piątek, 13 listopada 2020

11 listopada 2020r.„Ta co nie zginęła …”

Z okazji Święta Niepodległości zaprosiliśmy uczniów Naszej  szkoły do wspólnego muzycznego projektu:

Mimo  pandemii  jesteśmy Razem - Pamiętamy!! 

 11 listopada 2020r.„Ta co nie zginęła  …”

 Zapraszamy do wysłuchania koncertu.  Dziękujemy wszystkim  uczniom,  którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie! Jesteśmy z Was dumni!

 W kolejności wystąpili: Laura Purczyńska, Wiktor Pawlaczyk,  Jan Banaszyński, Amelia Królik, Julia Szymczak , Izabele Chinyere, Michał Chinyere, Teresa Habel, Tamara Wieczorek , Michał Chinyere.





 

sobota, 3 października 2020

Dzień Chłopaka

 


W związku z obchodzonym 30 września Dniem Chłopaka Samorząd Uczniowski ogłosił plebiscyt na „Siedmiu Wspaniałych”. W plebiscycie swój głos mogły oddawać dziewczyny z klas IV-VIII na chłopców z tych klas. Oto wyniki plebiscytu:

ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY – ANTONI KRUPNIK

POZYTYWNIE ZAKRĘCONY – MACIEJ DOLATA

NA NIM ZAWSZE MOŻNA POLEGAĆ – KRZYSZTOF CZESZYK

OMNIBUS – NORBERT KOT

SPORTOWIEC ROKU – BŁAŻEJ OSUCH

PRAWDZIWY PRZYJACIEL – BORYS MARCINIAK

PRZYSTOJNIAK – MARCEL MAĆKOWIAK

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim chłopcom składamy najlepsze życzenia w dniu ich święta.

Samorząd Uczniowski z opiekunkami

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego


W związku z prognozowanymi na jutro opadami deszczu, Dyrektor Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Dobrzycy informuje, że w dniu 1 września 2020  rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w klasach. Do szkoły mogą wejść wyłącznie rodzice uczniów klas pierwszych (dolna kondygnacja, szatnie).
Uczniowie w czasie pobytu na korytarzu muszą mieć założone maseczki . Rodzice uczniów klas pierwszych muszą mieć założone maseczki + dezynfekcja dłoni.
Na spotkaniu z wychowawcami wszyscy uczniowie otrzymają kartki z kodami do  nowego elektronicznego dziennika.
Dostęp do e-dziennika:
- portal.librus.pl
- podczas pierwszego logowania zmienić hasło i podać koniecznie swojego maila
Wychowawcy klas IV
1. Klasa IV a Pani Iwona Cierniak sala nr 13 ul. Szkolna 4
2. Klasa IV b Pan Tomasz Lewandowicz sala nr 06 ul. Szkolna 4a

                                                                                              Dyrektor
                                                                                              Zenon Lisiak

piątek, 28 sierpnia 2020

Szanowni Państwo Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy i Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy.
W załączniku przesyłam wyciąg z Regulaminu Procedur organizacji nauczania   w warunkach COVID 19. Bardzo proszę o analizę dokumentu i zastosowanie się do zamieszczonych w nim procedur. Szczególną uwagę Państwa kierujemy na zapis:
§1
Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe. Posłanie dziecka do szkoły lub przedszkola w danym dniu,  traktuje się jako równoważne ze złożeniem oświadczenia przez rodziców/opiekunów o treści:
 „Oświadczam, że w dniu dzisiejszym, osoby zamieszkujące ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie są poddane kwarantannie, izolacji i nie są poddane leczeniu z powodu COViD 19”.

                                                                                                                                                 /-/Zenon Lisiak

                                                                                                                                      Dyrektor  ZSP w Dobrzycy

czwartek, 27 sierpnia 2020

Komunikat dla uczniów dowożonych do szkoły z kierunku Sośnica – Sośniczka – Izbiczno i Polskie Olędry

Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy podaje do wiadomości rozkłady jazdy autobusów dowożących uczniów i dzieci do szkoły/przedszkola. Informujemy, że w tym roku szkolnym kursy autobusów odbywają się w tzw. cyklu zamkniętym, to znaczy, że pasażerami będą wyłącznie uczniowie i dzieci. Opiekunów w autobusach zapewnia przewoźnik, natomiast szkoła zapewnia odbiór i przyprowadzanie na przystanek przy hali sportowej i przedskolu.
Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem rodziców jest wyposażenie dzieci w maseczki. Przewóz osób odbywa się wg reguł przewidzianych do transportu publicznego.

środa, 26 sierpnia 2020

Szanowni Państwo Rodzice. Drodzy uczniowie.
         Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy informuje, że w dniu 01 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. 
Na dzień 26 sierpnia planuje się organizację nauczania w tradycyjnej formie stacjonarnej.Nauka będzie odbywała się wg procedur
wprowadzonych ze względu na sytuację epidemiologiczną.  Procedury przesłano na komunikator w elektronicznym dzienniku.
Z uwagi na wagę problemu bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z tym dokumentem.
W czwartek kolejne ogłoszenie informujące o systemie dowozu uczniów do szkoły.

                                                                                                                                          /-/ Zenon Lisiak
                                                                                                                                    Dyrektor ZSP w Dobrzycy

środa, 12 sierpnia 2020

Ogłoszenie Dyrektora ZSP w Dobrzycy 
z dnia 12 sierpnia 2020r. 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy informuje, że z dniem 01 września 2020 r. planuje się organizację tradycyjnego nauczania stacjonarnego we wszystkich placówkach wchodzących w skład Zespołu. 
Ostateczna decyzja zostanie podjęta w ostatnim tygodniu sierpnia i będzie uwarunkowana aktualnym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie Gminy Dobrzyca. Wg analizy dokonanej na dzień 11 sierpnia 2020 r. w Gminie Dobrzyca nie ma stwierdzonego przypadku aktywnego zakażania wirusem COVID 19, w związku z czym organizacja nauczania i opieki w tradycyjnej formie stacjonarnej jest zasadna. 
W terminie do 20 sierpnia 2020 r. dyrektor ZSP w Dobrzycy opublikuje na stronie internetowej szkoły i poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym „Wewnętrzny Regulamin - Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy w okresie epidemii”. 

Jednocześnie informuję, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe można odbierać w bibliotece 
szkolnej wg poniższego harmonogramu: Klasy II, III, IV – poniedziałek 24 sierpnia w godz. 8.00 – 14.00 
Klasy V – VI – wtorek 25 sierpnia w godz. 8.00 – 14.00 Klasy VII– VIII – środa 26 sierpnia w godz, 8.00 – 14.00 
Klasy I – na spotkaniu organizacyjnym w dniu 25 sierpnia o godz. 16.00 przed obiektem szkoły 
przy ul. Szkolnej 4a 
Rodzice których dzieci uczą się w kilku klasach mogą odebrać podręczniki w jednym z podanych terminów. 
W czasie odbioru podręczników obowiązują zasady sanitarne dezynfekcja dłoni i maseczki ochronne, długopis. 
Dyrektor 

czwartek, 30 lipca 2020


INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W DOBRZYCY
Dyrektor Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Dobrzycy informuje, odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbywał się będzie
·         Od 31 lipca godziny 800 do 1300 w sekretariacie szkoły podstawowej
·         Proszę mieć maseczki oraz własne długopisy

                                                                                                          Wicedyrektor
                                                                                                          Renata Berlińska

środa, 3 czerwca 2020

Zwrot podręczników

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
KLASY I – VIII

Przed przyjściem do biblioteki uczniowie zapoznają się z instrukcją zwrotu książek. W wyznaczonym dniu i godzinie oddają wszystkie książki (lektury, podręczniki). Jeżeli uczeń nie może oddać książek w wskazanym dniu może poprosić o zwrot sąsiada, koleżankę lub w wyjątkowych sytuacjach skontaktować się za pośrednictwem komunikatora i ustalić inny termin zwrotu książek.





środa, 29 kwietnia 2020

Ogłoszenie



     Dyrekcja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy informuje, że planuje się wznowienie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do naszej placówki. Termin wznowienia opieki i procedury przyjmowania dzieci zostaną ogłoszone w terminie do dnia 06 maja 2020r., po ich opracowaniu przez organ prowadzący i szkołę.

 z poważaniem
 Dyrektor ZSP
  w Dobrzycy
/-/ Zenon Lisiak

piątek, 20 marca 2020

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie.
    W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odwołaniem zajęć dydaktycznych w szkołach do czasu Świąt Wielkanocnych informuję, że od najbliższego poniedziałku wprowadzamy zmianę w organizacji nauczania zdalnego dla klas IV – VIII. Wychowawcy klas poinformują uczniów o indywidualnych kontach logowania się do elektronicznego dziennika. Informacja ta pojawi się poprzez konta rodziców lub sms. System ten umożliwi bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem i możliwość elektronicznej komunikacji nauczyciel – uczeń - nauczyciel.
W związku z powyższym proszę o śledzenie komunikatora w dzienniku elektronicznym.
                                                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                                                              Dyrektor
                                                                                                                                            /-/ Z.Lisiak

niedziela, 15 marca 2020

Zapraszamy dzieci do udziału w „lekcjach on-line”.
Na czas dwutygodniowej przerwy przygotowaliśmy
ofertę zadań (bank zadań) opracowaną przez
nauczycieli Naszej szkoły. Zapraszamy do pracy z
podręcznikiem i ćwiczeniami, do czytania lektur itp.
Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego
udziału w naszym projekcie!!
Czekamy na Wasze prace konkursowe!!!
Bądźmy aktywni !!!
            Wybierz swoją klasę i wykonaj polecenia:
                                                 5c       6c                           
                                                 5d                                      



środa, 11 marca 2020

OGŁOSZENIE !!!



     Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy 
informuje, że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r.,
1. W dniach 12-13 marca Przedszkole Publiczne w Dobrzycy i Szkoła Podstawowa 
im. M. Kopernika w Dobrzycy będą organizowały wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

2. od 16 marca 2020r. zawiesza się funkcjonowanie placówek:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Dobrzycy,
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy  

                                                                     
                                                                                                               Dyrektor  
                                                                                                         ZSP w Dobrzycy

Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej szkoły      www.dobrzycasp.pl 

czwartek, 27 lutego 2020

Mocnym akcentem pożegnaliśmy karnawał!



Dnia 25 lutego br. w Gminnym Centrum Kultury odbyła się dyskoteka walentynkowa dla klas IV-VIII. Przy dobrej muzyce bawiło się 97 dzieci. Humory i niespożyta energia nie pozwalały zejść z parkietu najwytrwalszym tancerzom. Oprawę muzyczną przygotowały uczennice z klasy VIII a Amelia Krzyżaniak i Iga Pankowiak. Opiekę nad dziećmi sprawowały wychowawczynie i opiekunki samorządu. Obsługą sklepiku szkolnego zajmowały się p. Justyna Forycka-Chinyere, p. Bożena Raś oraz Anna Marszałek z klasy VI A. Dochód z dyskoteki zostanie przeznaczony na bieżącą pracę samorządu uczniowskiego. Dziękujemy wszystkim za miłą atmosferę i wspaniałą zabawę.

niedziela, 23 lutego 2020

Dzień Patrona Szkoły







18 lutego klasa 2b wraz z wychowawczynią, panią Hanną Jagodzińską przygotowała apel poświęcony naszemu patronowi – Mikołajowi Kopernikowi.


piątek, 14 lutego 2020

Bal karnawałowy





Samorząd Uczniowski zorganizował w Gminnym Centrum Kultury w dniu 11 lutego br. bal karnawałowy dla klas I – III. Uczestnicy balu mieli przygotować stroje bohaterów swoich ulubionych bajek. Jak się okazało, prawie stu uczniom biorącym udział w balu nie brakowało inwencji. Wszyscy bawili się doskonale przy muzyce przygotowanej przez nasze szkolne DJ-ki Amelkę Krzyżaniak i Igę Pankowiak. Dzieci uczestniczyły w zabawnych konkursach nagradzanych słodkimi upominkami. Wybrano również królową i króla balu, którymi zostali Martynka Zaręba oraz Wojciech Włodarczyk. Szczególne podziękowania należą się Radzie Rodziców, która zasponsorowała „ słodki stół”, z którego chętnie korzystali uczestnicy balu. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały wychowawczynie, opiekunki oraz członkowie samorządu oraz animatorki zabawy.



piątek, 24 stycznia 2020

Apel z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego




23 stycznia uczniowie klasy VII B z wychowawczynią zaprosili uczniów naszej szkoły na akademię z okazji rocznicy powstania wielkopolskiego. Nastrojowy montaż słowno – muzyczny był uświetniony występem chóru, solistki Amelki Królik i Jakuba Słojewskiego z klasy VII A. Całość przygotowały panie: Renata Mąkowska, Iwona Cierniak ( piękne dekoracje) oraz Maria Maciejewska.

czwartek, 16 stycznia 2020

Projekt "Ratujmy nasze pszczoły".

Film wieńczący projekt polsko-niemiecki "Ratujmy nasze pszczoły". Projekt realizowały: Kindervereiningung Weimar, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach, Szkoła Podstawowa im. Ks.Piotra Wawrzyniaka w Golinie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.