piątek, 20 marca 2020

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie.
    W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odwołaniem zajęć dydaktycznych w szkołach do czasu Świąt Wielkanocnych informuję, że od najbliższego poniedziałku wprowadzamy zmianę w organizacji nauczania zdalnego dla klas IV – VIII. Wychowawcy klas poinformują uczniów o indywidualnych kontach logowania się do elektronicznego dziennika. Informacja ta pojawi się poprzez konta rodziców lub sms. System ten umożliwi bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem i możliwość elektronicznej komunikacji nauczyciel – uczeń - nauczyciel.
W związku z powyższym proszę o śledzenie komunikatora w dzienniku elektronicznym.
                                                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                                                              Dyrektor
                                                                                                                                            /-/ Z.Lisiak