środa, 11 marca 2020

OGŁOSZENIE !!!     Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy 
informuje, że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r.,
1. W dniach 12-13 marca Przedszkole Publiczne w Dobrzycy i Szkoła Podstawowa 
im. M. Kopernika w Dobrzycy będą organizowały wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

2. od 16 marca 2020r. zawiesza się funkcjonowanie placówek:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Dobrzycy,
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy  

                                                                     
                                                                                                               Dyrektor  
                                                                                                         ZSP w Dobrzycy

Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej szkoły      www.dobrzycasp.pl