środa, 18 grudnia 2019

Cmentarze ziemi dobrzyckiej


Dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej oraz przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. M. Kopernika w Dobrzycy w Oranżerii Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy miał miejsce cykl konferencji poświęconych mniejszości żydowskiej i niemieckiej, które zamieszkiwały teren dobrzyckiej gminy w XIX i na pocz. XX w. Ostatnie spotkanie było zarazem promocją książki autorstwa p. Kazimierza Balcera pt. „Cmentarze ziemi dobrzyckiej”. Publikacja wydana w nakładzie 300 egzemplarzy porusza tematykę cmentarzy, tych współczesnych, jak i tych zapomnianych. Zamieszczono w niej opisy cmentarzy z terenu tzw. ziemi dobrzyckiej, i to nie tylko cmentarzy katolickich, ale i również ewangelickich i żydowskich. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej stara się przybliżyć i ocalić od zapomnienia kwestie związane z mniejszością niemiecką czy żydowską. Publikacja została oparta o wieloletnie badania podczas, który autor publikacji zgromadził spory materiał źródłowy, często o charakterze unikalnym. Stąd też publikacja jest wartościowym źródłem historycznym. Bogaty zasób zamieszczonych fotografii znacznie podnosi walory publikacji, a zwłaszcza, że niektóre z fotografii pochodzą z okresu międzywojennego.  
            Przedsięwzięcie jakiego podjęło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej nie byłoby możliwe bez grantu finansowego, który został pozyskany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
piątek, 13 grudnia 2019

Projekt: Ratujmy nasze pszczoły!


W dnach 13.10.2019 –20.10.2019 realizowaliśmy polsko – niemiecki projekt pt.: „Ratujmy nasze pszczoły!”.  Gościliśmy młodzież z Kinderhaus Weimar, uczniów ze Szkoły Podstawowej z Borzęcic, Goliny i ZSP nr 1 z Jarocina.  Wspólnie oddaliśmy głos w sprawie ochrony środowiska.
Celem projektu było nawiązanie współpracy, wymiany młodzieży i  wspólne zawalczenie o  środowisko. Dołączyliśmy do projektu pszczelich bohaterów i bohaterek, akcji Greenpeace.
Grupa teatralna przygotowała sztukę pt.: „Pszczółka Maja jest chora.”
Grupa plastyczna skupiła się na scenografii i dekoracji kościoła po ewangelickiego w Dobrzycy.         
Kilka miesięcy przed realizacją projektu trwały prace porządkowe przed kościołem, miejscem prezentacji naszego produktu finalnego. Do projektu przystąpili uczniowie kl. V-VIII. Zaakcentowali swoje poparcie w ochronie środowiska przez założenie „pszczelich jadłodajni” , ogrodów kwiatowych, w których gościły pszczoły i wykonanie plakatów nawołujących do ochrony pszczół, środowiska.
Uczniowie mieli również okazję wykazać się sprawnościami kulinarnymi. Warsztaty kulinarne odbywały się w ZSP nr 1 w Jarocinie. Uczniowie piekli  ciasto, ciasteczka, w których królował miód. Do  degustacji ich kulinarnej przygody zaprosiliśmy społeczność lokalną, sponsorów i przyjaciół młodzieży.Słodki poczęstunek i sztukę teatralną zaprezentowaliśmy 19 października 2019 w kościele po ewangelickim.
Zostaliśmy bardzo pozytywnie  zaskoczeni, ponieważ nasza widownia była pełna. Młodzi artyści z Niemiec i Polski zostali nagrodzeni licznymi brawami.
Podczas projektu odbyły się również warsztaty na temat problemów pszczół i ludzi. Wykłady prowadzone przez profesjonalnych pszczelarzy.
W integracji i wzajemnemu poznaniu się młodzieży polskiej i niemieckiej sprzyjał udział w grupach warsztatowych. Wspólne wycieczki, posiłki,  czas wolny i  zabawy były okazją do komunikacji i zawierania  przyjaźni. Wiek nie odgrywał roli przy podziałach na grupy. Uczestnicy  mieli wyznaczone cele i zadania. Grupy chętnie wspólnie wykonywały zadania,  uczestniczyły w zabawach,  warsztatach teatralnych, kulinarnych i  plastycznych. W czasie wycieczek aktywne poznawali historię i kulturę Wielkopolski, a  najpiękniejsze jej zakątki  utrwalaliśmy  na fotografii i filmie.
Uczestnicy projektu chętnie pomagali sobie nawzajem,  twórczo współpracowali z instruktorami.
Projekt uwrażliwił młodzież na  wspólne europejskie problemy:  ochronę środowiska i uświadomił  jej odpowiedzialności za jej stan. Dla uczestników  spotkanie było  aktywne i twórcze, obfitujące w  wyjątkowe doświadczenia.  
Projekt  dofinansowała Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży