środa, 18 grudnia 2019

Cmentarze ziemi dobrzyckiej


Dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej oraz przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. M. Kopernika w Dobrzycy w Oranżerii Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy miał miejsce cykl konferencji poświęconych mniejszości żydowskiej i niemieckiej, które zamieszkiwały teren dobrzyckiej gminy w XIX i na pocz. XX w. Ostatnie spotkanie było zarazem promocją książki autorstwa p. Kazimierza Balcera pt. „Cmentarze ziemi dobrzyckiej”. Publikacja wydana w nakładzie 300 egzemplarzy porusza tematykę cmentarzy, tych współczesnych, jak i tych zapomnianych. Zamieszczono w niej opisy cmentarzy z terenu tzw. ziemi dobrzyckiej, i to nie tylko cmentarzy katolickich, ale i również ewangelickich i żydowskich. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej stara się przybliżyć i ocalić od zapomnienia kwestie związane z mniejszością niemiecką czy żydowską. Publikacja została oparta o wieloletnie badania podczas, który autor publikacji zgromadził spory materiał źródłowy, często o charakterze unikalnym. Stąd też publikacja jest wartościowym źródłem historycznym. Bogaty zasób zamieszczonych fotografii znacznie podnosi walory publikacji, a zwłaszcza, że niektóre z fotografii pochodzą z okresu międzywojennego.  
            Przedsięwzięcie jakiego podjęło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej nie byłoby możliwe bez grantu finansowego, który został pozyskany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.