piątek, 20 marca 2020

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie.
    W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odwołaniem zajęć dydaktycznych w szkołach do czasu Świąt Wielkanocnych informuję, że od najbliższego poniedziałku wprowadzamy zmianę w organizacji nauczania zdalnego dla klas IV – VIII. Wychowawcy klas poinformują uczniów o indywidualnych kontach logowania się do elektronicznego dziennika. Informacja ta pojawi się poprzez konta rodziców lub sms. System ten umożliwi bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem i możliwość elektronicznej komunikacji nauczyciel – uczeń - nauczyciel.
W związku z powyższym proszę o śledzenie komunikatora w dzienniku elektronicznym.
                                                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                                                              Dyrektor
                                                                                                                                            /-/ Z.Lisiak

niedziela, 15 marca 2020

Zapraszamy dzieci do udziału w „lekcjach on-line”.
Na czas dwutygodniowej przerwy przygotowaliśmy
ofertę zadań (bank zadań) opracowaną przez
nauczycieli Naszej szkoły. Zapraszamy do pracy z
podręcznikiem i ćwiczeniami, do czytania lektur itp.
Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego
udziału w naszym projekcie!!
Czekamy na Wasze prace konkursowe!!!
Bądźmy aktywni !!!
            Wybierz swoją klasę i wykonaj polecenia:
                                                 5c       6c                           
                                                 5d                                      środa, 11 marca 2020

OGŁOSZENIE !!!     Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy 
informuje, że w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r.,
1. W dniach 12-13 marca Przedszkole Publiczne w Dobrzycy i Szkoła Podstawowa 
im. M. Kopernika w Dobrzycy będą organizowały wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

2. od 16 marca 2020r. zawiesza się funkcjonowanie placówek:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Dobrzycy,
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy  

                                                                     
                                                                                                               Dyrektor  
                                                                                                         ZSP w Dobrzycy

Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej szkoły      www.dobrzycasp.pl