środa, 18 grudnia 2019

Cmentarze ziemi dobrzyckiej


Dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej oraz przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. M. Kopernika w Dobrzycy w Oranżerii Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy miał miejsce cykl konferencji poświęconych mniejszości żydowskiej i niemieckiej, które zamieszkiwały teren dobrzyckiej gminy w XIX i na pocz. XX w. Ostatnie spotkanie było zarazem promocją książki autorstwa p. Kazimierza Balcera pt. „Cmentarze ziemi dobrzyckiej”. Publikacja wydana w nakładzie 300 egzemplarzy porusza tematykę cmentarzy, tych współczesnych, jak i tych zapomnianych. Zamieszczono w niej opisy cmentarzy z terenu tzw. ziemi dobrzyckiej, i to nie tylko cmentarzy katolickich, ale i również ewangelickich i żydowskich. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej stara się przybliżyć i ocalić od zapomnienia kwestie związane z mniejszością niemiecką czy żydowską. Publikacja została oparta o wieloletnie badania podczas, który autor publikacji zgromadził spory materiał źródłowy, często o charakterze unikalnym. Stąd też publikacja jest wartościowym źródłem historycznym. Bogaty zasób zamieszczonych fotografii znacznie podnosi walory publikacji, a zwłaszcza, że niektóre z fotografii pochodzą z okresu międzywojennego.  
            Przedsięwzięcie jakiego podjęło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej nie byłoby możliwe bez grantu finansowego, który został pozyskany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.




piątek, 13 grudnia 2019

Projekt: Ratujmy nasze pszczoły!


W dnach 13.10.2019 –20.10.2019 realizowaliśmy polsko – niemiecki projekt pt.: „Ratujmy nasze pszczoły!”.  Gościliśmy młodzież z Kinderhaus Weimar, uczniów ze Szkoły Podstawowej z Borzęcic, Goliny i ZSP nr 1 z Jarocina.  Wspólnie oddaliśmy głos w sprawie ochrony środowiska.
Celem projektu było nawiązanie współpracy, wymiany młodzieży i  wspólne zawalczenie o  środowisko. Dołączyliśmy do projektu pszczelich bohaterów i bohaterek, akcji Greenpeace.
Grupa teatralna przygotowała sztukę pt.: „Pszczółka Maja jest chora.”
Grupa plastyczna skupiła się na scenografii i dekoracji kościoła po ewangelickiego w Dobrzycy.         
Kilka miesięcy przed realizacją projektu trwały prace porządkowe przed kościołem, miejscem prezentacji naszego produktu finalnego. Do projektu przystąpili uczniowie kl. V-VIII. Zaakcentowali swoje poparcie w ochronie środowiska przez założenie „pszczelich jadłodajni” , ogrodów kwiatowych, w których gościły pszczoły i wykonanie plakatów nawołujących do ochrony pszczół, środowiska.
Uczniowie mieli również okazję wykazać się sprawnościami kulinarnymi. Warsztaty kulinarne odbywały się w ZSP nr 1 w Jarocinie. Uczniowie piekli  ciasto, ciasteczka, w których królował miód. Do  degustacji ich kulinarnej przygody zaprosiliśmy społeczność lokalną, sponsorów i przyjaciół młodzieży.Słodki poczęstunek i sztukę teatralną zaprezentowaliśmy 19 października 2019 w kościele po ewangelickim.
Zostaliśmy bardzo pozytywnie  zaskoczeni, ponieważ nasza widownia była pełna. Młodzi artyści z Niemiec i Polski zostali nagrodzeni licznymi brawami.
Podczas projektu odbyły się również warsztaty na temat problemów pszczół i ludzi. Wykłady prowadzone przez profesjonalnych pszczelarzy.
W integracji i wzajemnemu poznaniu się młodzieży polskiej i niemieckiej sprzyjał udział w grupach warsztatowych. Wspólne wycieczki, posiłki,  czas wolny i  zabawy były okazją do komunikacji i zawierania  przyjaźni. Wiek nie odgrywał roli przy podziałach na grupy. Uczestnicy  mieli wyznaczone cele i zadania. Grupy chętnie wspólnie wykonywały zadania,  uczestniczyły w zabawach,  warsztatach teatralnych, kulinarnych i  plastycznych. W czasie wycieczek aktywne poznawali historię i kulturę Wielkopolski, a  najpiękniejsze jej zakątki  utrwalaliśmy  na fotografii i filmie.
Uczestnicy projektu chętnie pomagali sobie nawzajem,  twórczo współpracowali z instruktorami.
Projekt uwrażliwił młodzież na  wspólne europejskie problemy:  ochronę środowiska i uświadomił  jej odpowiedzialności za jej stan. Dla uczestników  spotkanie było  aktywne i twórcze, obfitujące w  wyjątkowe doświadczenia.  
Projekt  dofinansowała Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży



czwartek, 28 listopada 2019

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą


Uczniowie klas siódmych i ósmych w dniu 27 listopada 2019 r. wzięli udział w spotkaniu autorskim zorganizowanym w naszej szkole. Bohaterem spotkania był Krzysztof Piersa autor pierwszego w Polsce poradnika dotyczącego uzależnienia od gier komputerowych pt. „Komputerowy ćpun”. Pisarz sam pokonał uzależnienie od gier i jako ekspert w tej dziedzinie wpływa na zachowania współczesnych graczy. Przekonywał, że gry komputerowe nie są wcielonym złem tego świata, ale korzystając z nich należy pamiętać o zagrożeniach, jakie ze sobą niosą. Mówił o tym, dlaczego gramy, co nam one dają, a czego nigdy nie będą w stanie dać, tłumaczył jak rozpoznawać uzależnienie, jak z niego wyjść oraz jakie są największe trudności związane z wychodzeniem z nałogu. Mówił jako przyjaciel i doradca dzieląc się swoimi własnymi obserwacjami i doświadczeniem. Tłumaczył, że jeżeli gra zajmuje zbyt wiele czasu, tracimy możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań. Jak sam o sobie mówi „mogłem przegrać całe życie”.Skutkiem uzależnienia jest również aspołeczność, przestajemy się komunikować z innymi, tracimy swoją wyjątkowość. Zjawisko uzależnienia od gier staje się coraz bardziej powszechne, dlatego też zachodzi potrzeba rozmowy na ten temat. Ostrzegał też przed nadmiernym odsłanianiem swojej prywatności w sieci, obraźliwym komentowaniem osób i zdarzeń. Nasz gość dał przykład młodzieży, że z nałogowego gracza stal się dziennikarzem telewizyjnym i internetowym, recenzentem gier komputerowych i książek z zakresu fantastyki, terapeutą uzależnień, pasjonatem modelarstwa. Spełnił swoje największe marzenie stając się pisarzem. Na swoim koncie ma kolejne dwie książki „Trener marzeń” oraz „Kosmiczne Bobry” i plany na inne. Spotkanie wywarło duże wrażenie na uczestnikach, a charyzma i duże poczucie humoru naszego gościa, sprawiły, że młodzież słuchała z ogromnym zainteresowaniem, a na koniec nagrodziła autora brawami.



wtorek, 26 listopada 2019

Dzień Piżamy




W związku z krótkimi, przygnębiającymi, listopadowymi dniami samorząd uczniowski zorganizował w dniu 25 listopada 2019 r. Szkolny Dzień Piżamy, aby ożywić nastroje i poprawić humory. Każdy uczeń w tym dniu był poproszony o przyjście w elementach stroju nocnego. Można było przynieść również swoje ulubione przytulanki. Na lekcjach wychowawczych wróciliśmy do czasów wczesnego dzieciństwa oglądając ulubione bajki i zajadając się popcornem. Na przerwach można było potańczyć i na dobre rozbudzić się z jesiennej chandry. Odzew przeszedł nasze oczekiwania. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą wspólną zabawę i zapraszamy do udziału w innych akcjach samorządu.

piątek, 8 listopada 2019

„Szkoła do hymnu”

Już 8 listopada rozpoczęliśmy świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji wspólnego śpiewania hymnu - punktualnie o godzinie 11.11 uczniowie naszej szkoły wspólnie z mieszkańcami Dobrzycy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. 





środa, 6 listopada 2019

Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy 
zaprasza mieszkańców Dobrzycy 
do uroczystego odśpiewania hymnu narodowego 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
08 listopada 2019 r. Rynek godz. 11.11

wtorek, 29 października 2019

Biwak w Sośnicy


Uczniowie z klasy I A  wybrali się z wychowawczynią na dwudniowy biwak do Schroniska w Sośnicy.
Po raz pierwszy dzieci spędziły tam noc bez rodziców. Wcześniej jednak odbyło się ognisko integracyjne z rodzicami. Były tańce, zabawy i zadania do wykonania. Nie zabrakło pieczonych ziemniaków w ognisku i kiełbasek. Wieczorem poszliśmy na spacer z latarkami. Wszyscy spisali się na medal! Już planujemy następny wyjazd.

czwartek, 17 października 2019

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA



Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
W piątek tj. 4.10.2019r. przeprowadzono na lekcjach matematyki, we wszystkich klasach, szybki test ze znajomości tabliczki mnożenia.                      Główne obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole miały miejsce w poniedziałek tj. 7.10.2019r. Tego dnia, na każdej przerwie chętni uczniowie podchodzili do stolików eksperckich, znajdujących się na korytarzach i po uprzednim wylosowaniu pytań, w określonym czasie odpowiadali z tabliczki mnożenia. Tego samego dnia, na godzinach wychowawczych klasy 4-8 były zaangażowane w rozwiązywanie zagadek, zadań związanych z tabliczką mnożenia. Koordynatorami akcji w naszej szkole były: p. A. Fabisz,p. B.Rosińska, p. D.Ignasiak, p. Justyna Forycka- Chinyere, p. R. Berlińska.

piątek, 11 października 2019

Projekt „Migające przedszkola, migające szkoły”


Dzieci z kl. IIa od września do grudnia br. biorą udział w projekcie „Migające przedszkola, migające szkoły”. Zajęcia warsztatowe z języka migowego są realizowane dzięki współpracy z Fundacją Pracownia Projektów społecznych Dobra Nadzieja.
Ramowe treści wynikające z realizacji zadania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które zostaną zrealizowane są następujące:
- poznajemy osobę niesłyszącą, kontakt z osobą niesłyszącą, pierwszy kontakt w języku migowym, znaczenie gestów w komunikacji,

- poznanie liczb, zwierząt, zwrotów grzecznościowych, kolorów, rodziny, codzienne czynności, części ciała, ubrania, wakacje, miasto,
- moja ojczyzna, nasze święta, kultura/wartości/normy zachowań (komunikowanie się w różnych sytuacjach, dbanie o  język, poszanowanie różnorodności w wymiarze indywidualnym, szacunek dla osób i symboli), wyrażanie własnych emocji
Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, które są bardzo atrakcyjne. Poprzez ciekawe formy i metody pracy uczą się podstaw języka migowego. Celem programu jest promowanie integracji i aktywności osób niepełnosprawnych w swoim środowisku w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

wtorek, 8 października 2019


Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów
szkół podstawowych przez Wielkopolskiego Kuratora  Oświaty
w roku szkolnym 2019/2020

  1. Terminarz jest ostateczny, nie przewiduje się dodatkowych terminów.
  2. Należy uwzględnić terminarz w planowaniu udziału w innych przedsięwzięciach.
Lp.
Nazwa konkursu
Termin przeprowadzenia poszczególnych stopni
szkolny
rejonowy
wojewódzki
1.
Wojewódzki Konkurs Biologiczny
23.10.2019
godz. 14:00
10.12.2019
godz. 14:00
28.03.2020
godz. 10:00
2.
Wojewódzki Konkurs Chemiczny
31.10.2019
godz. 14:00
17.01.2020
godz. 14:00
13.03.2020
godz. 14:00
3.
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
5.11.2019
godz. 14:00
9.01.2020
godz. 14:00
21.02.2020
godz. 14:00
4.
Wojewódzki Konkurs Geograficzny
4.11.2019
godz. 14:00
6.12.2019
godz. 14:00
6.03.2020
godz. 14:00
5.
Wojewódzki Konkurs Historyczny
15.11.2019
godz. 14:00
10.01.2020
godz. 14:00
14.03.2020
godz. 10:00
6.
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
22.10.2019
godz. 14:00
26.11.2019
godz. 14:00
29.02.2020
godz.10:00
10.
Wojewódzki Konkurs Język Polskiego
29.10.2019
godz. 14:00
4.12.2019
godz. 14:00
22.02.2020
godz. 10:00
11.
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
28.10.2019
godz. 14:00
29.11.2019
godz. 14:00
7.03.2020
godz. 10:00


Dyrekcja Szkoły Podstawowej informuje, że  dzień 14.10.2019 DEN
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dla  dzieci, którym rodzice  nie mogą zapewnić opieki szkoła organizuje  zajęcia świetlicowe: 
800-1000   -zajęcia artystyczno- plastyczne I. Cierniak, R. Klonowska,
1000-1200 - gry i zabawy sportowe E. Pietrzak, T. Lewandowicz,
1200-1300  - zajęcia taneczne-   E. Latusz,
1200-1400- zajęcia komputerowe, N.Szymański.

piątek, 27 września 2019

Było wspaniale!!!


W dniach 23 -24.09.2019 r. klasa IIa w nagrodę za zajęcie I miejsca i zdobycie Grand Prix VI Przeglądu Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej” przebywała w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. W czasie pobytu uczniowie brali udział w zajęciach przygotowanych przez OKL.

poniedziałek, 19 sierpnia 2019


Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas I.
W dniu 28 sierpnia (środa)  o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców, uczniów, wychowawców i dyrekcji. W czasie spotkania:
  1.        Uczniowie otrzymają komplet podręczniki i komplet ćwiczeń.
  2.       .   Rodzice wypełnią deklaracje uczestnictwa dzieci w lekcjach religii.
  3.        .  Rodzice wypełnia deklaracje o przetwarzaniu danych osobowych i zgodzie na udostępnianie  wizerunku dzieci na stronach internetowych szkoły.
  4.           Przewodnik po szkole: klasa, szatnia szkolna, sekretariat.
  5.           Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej.
  6.           Klasowe sprawy organizacyjne.

       Rodziców i dzieci zapraszamy.

                                                                                    Z poważaniem
                                                                                     Dyrektor Szkoły
                                                                                      /-/ Z. Lisiak

wtorek, 13 sierpnia 2019

Informacja w sprawie dowozu uczniów do szkoły

Ważna informacja dla Rodziców uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy i dzieci sześcioletnich dowożonych do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy (ul.Krotoszyńska) - czytaj rozklad jazdy klikając w ten link: http://dobrzycasp.pl/dowozy.pdf
                                                     UWAGA!
         W związku ze zbliżającymi się DOŻYNKAMI rozpoczynamy próby.
1.    20.08.2019 ( wtorek) grupy taneczne ( hala sportowa)
              Godziny:
              10.00  -   szarfy
              11.00 -   „ W moim ogródeczku”
              12.00 –  „To i hola”
       2.    21.08.2019 ( środa) chór ( szkoła podstawowa sala nr 18) godz. 11.00
       3.    22.08.2019 ( czwartek) grupa teatralna ( szkoła podstawowa) godz. 11.00
                Pozostałe terminy spotkań będą ustalane na bieżąco.
                Prosimy o przekazanie informacji  pozostałym uczniom.

piątek, 9 sierpnia 2019

UWAGA! 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika informuje,
że podręczniki będą wydawane w dniach 26.08, 27.08, 28.08, 30.08.2019 r.
w godz. od 9:00 do 13:00 w bibliotece szkolnej przy ul. Parkowej.

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW RELIGIA:  ROK SZKOLNY 2019/20
Wydawnictwo Jedność :Ćwiczenia dla klasy I-III
Klasa I -„Żyjemy w Bożym Świecie”
Klasa Il- „Idziemy do Jezusa”
Klasa III - „Jezus jest z nami”
Klasy IV-VIII podręczniki wydawnictwo Jedność:
Klasa IV- „Miejsce pełne BOGACTW”,
Klasa V- „Spotkania uBOGacające”,
Klasa VI- „Tajemnice BOGatego życia”,
Klasa VII- „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”,
Klasa VIII -„Błogosławieni, którzy UFAJĄ JEZUSOWI”.

środa, 26 czerwca 2019

Informacja dla absolwentów


W dniu 02.07.2019 roku (wtorek) o godz. 17/00  w Szkole Podstawowej odbędzie się spotkanie absolwentów z dyrekcją szkoły w sprawie odbioru zdjęć oraz pamiątkowych długopisów z wygrawerowanymi napisami.  Zapraszamy !!!

środa, 24 kwietnia 2019

Dobrzyca 24 kwietnia 2019r. (godz. 12.00)


Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019r (poniedziałek) zajęcia dydaktyczno wychowawcze będą odbywały się wg wcześniej ustalonego planu, tzn wracamy do organizacji zajęć sprzed akcji protestacyjnej.

W dniach 25-26 kwietnia Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla 100 dzieci wg poniższego planu:
1. Zajęcia sportowe i usprawniające (hala sportowa i boisko wielofunkcyjne).
2. Zajęcia w sali komputerowej, zajęcia świetlicowe.
3. Wystawa czasowa w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy "Podróże ziemian - Dla przyjemności i z konieczności" (godz. 11.00) - bardzo ciekawa wystawa, zapraszamy chętne dzieci, zbiórka w szkole.



                                                                                                                   z poważaniem
                                                                                                                       Dyrektor 
  
                                                                                                                    /-/ Z.Lisiak

wtorek, 23 kwietnia 2019

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

         W trosce o dobro edukacji podjęliśmy trudną dla nas decyzję o kontynuowaniu ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty. 
Nasz strajk nie jest skierowany przeciwko Uczniom i Rodzicom a przeciwko złej sytuacji w polskiej oświacie, np.: przeładowanej podstawie programowej, braku konsultacji w sprawie przeprowadzonej reformy edukacji...

Szanowni Państwo!
Żądania ekonomiczne są tylko jednym z powodów prowadzonej akcji protestacyjnej.

                          Strajkujący nauczyciele


Dobrzyca 23 kwietnia 2019r. (godz. 13.00)


Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019r (środa) zostaną zorganizowane zajęcia dla 100 dzieci.

1. Zajęcia sportowe i usprawniające (hala sportowa i boisko wielofunkcyjne).
2. Zajęcia w sali komputerowej, zajęcia świetlicowe.
3. Wystawa czasowa w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy "Podróże ziemian - Dla przyjemności i z konieczności" (godz. 11.00) - bardzo ciekawa wystawa, zapraszamy chętne dzieci, zbiórka w szkole.

Zapraszamy chętne dzieci.

                                                                                                                   z poważaniem
                                                                                                                       Dyrektor 
  
                                                                                                                    /-/ Z.Lisiak
Dobrzyca 23 kwietnia 2019r. (godz. 10.05)


Szanowni Państwo Rodzice, Uczniowie.

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy informuje, że w dniu dzisiejszym w godz. 13.00 -15.00  zostanie zamieszczone ogłoszenie o organizacji nauczania od 24 kwietnia.

                                                                                                                   z poważaniem
                                                                                                                      Dyrektor 
  
                                                                                                                    /-/ Z.Lisiak

sobota, 13 kwietnia 2019


Dobrzyca 13 kwietnia 2019r. (godz.19.00)

Szanowni Państwo Rodzice. 

    Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy informuje:
1. Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy od dnia 15 kwietnia 2019r (poniedziałek) powraca do organizacji zajęć wg planu sprzed 08 kwietnia 2019r. Ogłoszenie dotyczy oddziałów przy ul. Szkolnej 4 i ul. Krotoszyńskiej 40.

2. W dniach 15-17 kwietnia odbędą się egzaminy klas VIII. Zgodnie z prawem oświatowym, dni te są wolnymi od zajęć dydaktycznych. W dni te organizowane są zajęcia świetlicowe (25 uczniów).

                                                                                                                      z poważaniem
                                                                                                                           Dyrektor
                                                                                                                    ZSP w Dobrzycy
                                                                                                                    /-/ Zenon Lisiak