poniedziałek, 19 sierpnia 2019


Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas I.
W dniu 28 sierpnia (środa)  o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców, uczniów, wychowawców i dyrekcji. W czasie spotkania:
  1.        Uczniowie otrzymają komplet podręczniki i komplet ćwiczeń.
  2.       .   Rodzice wypełnią deklaracje uczestnictwa dzieci w lekcjach religii.
  3.        .  Rodzice wypełnia deklaracje o przetwarzaniu danych osobowych i zgodzie na udostępnianie  wizerunku dzieci na stronach internetowych szkoły.
  4.           Przewodnik po szkole: klasa, szatnia szkolna, sekretariat.
  5.           Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej.
  6.           Klasowe sprawy organizacyjne.

       Rodziców i dzieci zapraszamy.

                                                                                    Z poważaniem
                                                                                     Dyrektor Szkoły
                                                                                      /-/ Z. Lisiak