czwartek, 27 sierpnia 2020

Komunikat dla uczniów dowożonych do szkoły z kierunku Sośnica – Sośniczka – Izbiczno i Polskie Olędry

Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy podaje do wiadomości rozkłady jazdy autobusów dowożących uczniów i dzieci do szkoły/przedszkola. Informujemy, że w tym roku szkolnym kursy autobusów odbywają się w tzw. cyklu zamkniętym, to znaczy, że pasażerami będą wyłącznie uczniowie i dzieci. Opiekunów w autobusach zapewnia przewoźnik, natomiast szkoła zapewnia odbiór i przyprowadzanie na przystanek przy hali sportowej i przedskolu.
Jednocześnie informujemy, że obowiązkiem rodziców jest wyposażenie dzieci w maseczki. Przewóz osób odbywa się wg reguł przewidzianych do transportu publicznego.