piątek, 28 sierpnia 2020

Szanowni Państwo Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy i Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy.
W załączniku przesyłam wyciąg z Regulaminu Procedur organizacji nauczania   w warunkach COVID 19. Bardzo proszę o analizę dokumentu i zastosowanie się do zamieszczonych w nim procedur. Szczególną uwagę Państwa kierujemy na zapis:
§1
Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe. Posłanie dziecka do szkoły lub przedszkola w danym dniu,  traktuje się jako równoważne ze złożeniem oświadczenia przez rodziców/opiekunów o treści:
 „Oświadczam, że w dniu dzisiejszym, osoby zamieszkujące ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie są poddane kwarantannie, izolacji i nie są poddane leczeniu z powodu COViD 19”.

                                                                                                                                                 /-/Zenon Lisiak

                                                                                                                                      Dyrektor  ZSP w Dobrzycy