piątek, 14 lutego 2020

Bal karnawałowy

Samorząd Uczniowski zorganizował w Gminnym Centrum Kultury w dniu 11 lutego br. bal karnawałowy dla klas I – III. Uczestnicy balu mieli przygotować stroje bohaterów swoich ulubionych bajek. Jak się okazało, prawie stu uczniom biorącym udział w balu nie brakowało inwencji. Wszyscy bawili się doskonale przy muzyce przygotowanej przez nasze szkolne DJ-ki Amelkę Krzyżaniak i Igę Pankowiak. Dzieci uczestniczyły w zabawnych konkursach nagradzanych słodkimi upominkami. Wybrano również królową i króla balu, którymi zostali Martynka Zaręba oraz Wojciech Włodarczyk. Szczególne podziękowania należą się Radzie Rodziców, która zasponsorowała „ słodki stół”, z którego chętnie korzystali uczestnicy balu. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały wychowawczynie, opiekunki oraz członkowie samorządu oraz animatorki zabawy.