piątek, 5 kwietnia 2019

Dobrzyca 05 kwietnia 2019r.
Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie.

   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy informuje, że w przypadku strajku, od 08 kwietnia od godz. 8.00 będą uruchomione następujące formy zajęć dla uczniów:

  1. Świetlica szkolna, boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Dobrzycy.
  2. Świetlica Socjoterapeutyczna w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10.
  3. Wioska internetowa w Dobrzycy, ul. Koźmińska 10
  4. Hala widowiskowo sportowa przy ul. Szkolnej 4 - rozgrywki sportowe.
  5. Dzieciom, które będą przyprowadzone do Przedszkola zapewniamy zajęcia opiekuńcze.
      Dyrektor Szkoły dziękuje Urzędowi Gminy, Gminnemu Centrum Kultury i Pełnomocnikowi ds. Uzależnień za pomoc w organizacji zajęć.
                                                                                                                        
                                                                                                                                z poważaniem
                                                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                                               /-/ Z. Lisiak
                                                                                                                                  669790660
                                                                                                                              dyrektor.zsp@wp.pl