czwartek, 4 kwietnia 2019

Ogłoszenie z dnia 04 kwietnia 2019r.


                                                                   Szanowni Państwo
                                                                   Rodzice Uczniów/Dzieci
                                                                  uczęszczających do Szkoły Podstawowej
                                                                  im. M. Kopernika w Dobrzycy
                                                                  i Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Dobrzycy

     W związku z zapowiadanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” strajkiem nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, a także brakiem porozumienia do dnia dzisiejszego między wymienionym wyżej organizacjami i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor informuje, że w przypadku strajku:

  1. od dnia 08 kwietnia 2019r. Szkoła Podstawowa im M. Kopernika w Dobrzycy nie będzie realizowała podstawy programowej, lekcje nie będą się odbywały.
  2. dyrektor szkoły może zapewnić opiekę świetlicową grupie zaledwie 25 uczniów.
  3.  od dnia 08 kwietnia 2019r. Przedszkole im. Kubusia Puchatka nie będzie realizowało podstawy programowej i opieki, zajęcia nie będą się odbywały,
  4.  dyrektor nie może zapewnić opieki dzieciom w Przedszkolu..

W związku z powyższym bardzo proszę o nieprzysyłanie dzieci/uczniów do Przedszkola i Szkoły od dnia 08 kwietnia 2019r. do odwołania. 

Jednocześnie Dyrektor Szkoły informuje, że egzaminy klas ósmych odbędą się w wyznaczonych wcześniej terminach.

Kolejne komunikaty będą zamieszczane: na budynkach szkolnych Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy, stronie internetowej www.dobrzycasp.pl, nr telefonu 669790660.
                                                                                                                      z poważaniem
                                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                                     /-/Zenon Lisiak