poniedziałek, 25 września 2017

W ramach godziny wychowawczej w klasie VIIa  odbyła się lekcja pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonej przez uczennice: Katarzynę Kaczmarek i Marcelinę Lewandowicz. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło przy tym  ćwiczeń na fantomie, który został pozyskany od WOŚP. Przy pomocy prowadzących, każdy mógł przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, a także utrwalić wiadomości na temat : „ Jak zachować się w sytuacji wypadku komunikacyjnego”. Wspaniale i profesjonalnie prowadzona lekcja była ogromną wartością dla naszych uczniów.