piątek, 10 listopada 2017

"DROGA DO WOLNOŚCI" - uroczysty Apel z okazji Święta Niepodległości


Pamiętamy!
    10 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.
   W tym roku uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz samorządowych gminy na czele z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca,  Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, Prezes Banku Spółdzielczego w Dobrzycy, Honorowi Obywatele Gminy Dobrzyca…
   Na początku Pan Dyrektor powitał wszystkich obecnych i w krótkiej przemowie podkreślił jak ważne jest dla Polaków to niezwykłe święto, obchodzone co roku 11 listopada.
   Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Pań: Renaty Mąkowskiej i Ilony Witkowskiej Pietrzak.
Program zaprezentowany przez dzieci wprowadził zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Główny nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie ponad stuletniej niewoli bez przerwy inicjował walki za Ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając poświęcenie ich uczestników. Uczniowie recytowali wiersze, przedstawiali pantomimy ( symbolizujące m.in. utratę niepodległości i upadek powstań narodowowyzwoleńczych), śpiewali pieśni patriotyczne.  Dekoracje do apelu wykonała Pani Iwona Cierniak, wystrój korytarza przygotowały Panie: Wiesława Ciesielska i Henryka Mikołajczak.
    Występ dzieci nagrodzono gromkimi brawami. Nie zabrakło także  ciepłych słów podziękowań za przygotowanie występu pod adresem uczniów i nauczycieli.

Kliknij ten link :Więcej zdjęć.