poniedziałek, 20 listopada 2017

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy informuje, że w dniach 11- 17 grudnia 2017 r. organizowany jest „Obóz narciarski” w miejscowości Stasikówka / koło Poronina. Obóz jest formą nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie, zaangażowanie w zawodach sportowych, laureaci nagrody dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017, szczególne zaangażowanie w reprezentowaniu szkoły.
Dyrektor informuje, że określono kryteria kwalifikacji uczniów na obóz:
1. zaangażowanie w rozgrywkach i zawodach sportowych – od 6 do 7 uczniów typują nauczyciel wychowania fizycznego i instruktor sportu,
2. za wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2107 – z każdej klasy od 2 do 4 uczniów w zależności od liczebności klasy i osiągniętych wyników, typuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami klas. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w obozie, typuje się kolejną osobę z klasy (kryterium - średnia na świadectwie i bardzo dobre zachowanie) typuje wychowawca,
3. uczniów klas czwartych (IV A i B – po 2 uczniów, kl. IV C – 1 uczeń) typuje wychowawca klasy,
4. Nagrody dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017, szczególne zaangażowanie w reprezentowaniu szkoły – 2 osoby.
W obozie weźmie udział 23 uczniów.
                                DYREKTOR /-/ Z. Lisiak